aktualności

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Głowaczowie wprowadził nową funkcjonalność w systemie – usługę przelewów natychmiastowych realizowanych w ramach systemu Express ELIXIR. Zlecenia takie pozwalają na bezpieczne wykonanie przelewu pomiędzy bankami (uczestnikami systemu) w czasie rzeczywistym w zaledwie kilkanaście sekund. Zlecenia wykonywane są z rachunków w siedzibie Banku lub poprzez bankowość elektroniczną. 

Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego to 10 000 zł. 

Jak działa Express Elixir ? 

• Aby móc złożyć dyspozycję realizacji przelewu natychmiastowego konieczne jest, aby bank odbiorcy przelewu był dostępny w systemie i realizował przelewy natychmiastowe (lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci.

• Przelew natychmiastowy można realizować w Banku i / lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

• Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 22.00.

• Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.

• Opłata za przelew Express Elixir pobierana jest zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie”.