aktualności

Integracja Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białobrzegach uprzejmie informuje, iżw związku z podjętą:

  1. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku nr 16/2022  z dnia 27.06.2022 roku, w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Głowaczowie jako „Banku Przejmowanego” z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, adres: 26-800 Białobrzegi, ul. Szkolna 6, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000239710 jako „Bankiem Przejmującym”, oraz
  2. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białobrzegach nr 22/2022  z dnia 30.06.2022 roku, w sprawie połączenia  Banku Spółdzielczego w Głowaczowie jako „Banku Przejmowanego” z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach jako „Bankiem Przejmującym”

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białobrzegach  oraz Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głowaczowie  wyraziło zgodę na połączenie Banku Spółdzielczego w Białobrzegach jako „Banku Przejmującego” z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie jako „Bankiem Przejmowanym” na warunkach uzgodnionych w porozumieniu łączeniowym z dnia 25 maja 2022 r. i postanowiło, że połączenie Banków nastąpi na dzień 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Banków. Kolejno informujemy, że w dniu 14 października 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Białobrzegach jako Banku Przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie jako Bankiem Przejmowanym.

W związku z ww. Uchwałami Zebrania Przedstawicieli  oraz na podstawie art. 102 Prawa Spółdzielczego  Bank Spółdzielczy w Głowaczowie jest reprezentowany przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Białobrzegach.

Dzięki procesowi integracji, który zakończony zostanie wpisem do Krajowego Sądu Rejestrowego, oba Banki działać będą jako Bank Spółdzielczy w Białobrzegach, tworząc silną kapitałowo i wyposażoną w bardzo nowoczesne narzędzia technologiczne instytucję finansową, wspierającą rozwój lokalnych społeczności.

Podkreślamy, że integracja nie nakłada na Klientów obu banków żadnych dodatkowych obowiązków.

W toku kolejnych działań związanych z połączeniem obu banków, najważniejsze informacje będziemy przekazywali na naszych stronach internetowych oraz w serwisie bankowości internetowej. Zachęcamy do bezpośrednich kontaktów z Bankiem i serdecznie dziękujemy za Państwa zaufanie. Jesteśmy pewni, że po połączeniu będziemy mogli przedstawić naszym dotychczasowym i potencjalnym Klientom szeroką i nowoczesną ofertę produktową