aktualności

Proces łączenia

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białobrzegach informuje, iżw związku z podjętą:

  1. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głowaczowie  nr 16/2022  z dnia 27.06.2022 roku, w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Głowaczowie jako „Banku Przejmowanego” z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, adres: 26-800 Białobrzegi, ul. Szkolna 6, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000239710 jako „Bankiem Przejmującym”, oraz
  2. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białobrzegach nr 22/2022  z dnia 30.06.2022 roku, w sprawie połączenia  Banku Spółdzielczego w Głowaczowie jako „Banku Przejmowanego” z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach jako „Bankiem Przejmującym”.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białobrzegach  oraz Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głowaczowie  wyraziło zgodę na połączenie Banku Spółdzielczego w Białobrzegach jako „Banku Przejmującego” z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie jako „Bankiem Przejmowanym” na warunkach uzgodnionych w Porozumieniu łączeniowym z dnia 25 maja 2022 r.

Decyzję o połączeniu Banków zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Proces  łączenia Banków  został zakończony wpisem do Krajowego Sądu Rejestrowego w dniu 02 stycznia 2023 roku, oba Banki działają jako Bank Spółdzielczy w Białobrzegach, tworząc silną kapitałowo i wyposażoną w bardzo nowoczesne narzędzia technologiczne instytucję finansową, wspierającą rozwój lokalnych społeczności.

Podkreślamy, że integracja nie nakłada na Klientów obu banków żadnych dodatkowych obowiązków. Numery Państwa rachunków bankowych pozostają takie same, podobnie jak i wszystkie loginy i hasła do bankowości internetowej czy karty płatnicze.

Na wszystkie pytania związane z procesem łączenia  odpowiedzą  pracownicy Banku.  W toku kolejnych działań związanych z połączeniem obu banków, najważniejsze informacje będziemy przekazywali na naszych stronach internetowych oraz w serwisie bankowości internetowej.

Zachęcamy do bezpośrednich kontaktów z Bankiem i serdecznie dziękujemy za Państwa zaufanie. Jesteśmy pewni, że po połączeniu będziemy mogli przedstawić naszym dotychczasowym i potencjalnym Klientom szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Szczegółowe informacje dla Klientów na temat efektów tej zmiany dostępne są w placówkach Banku.