Historia Banku

1910
1910

Historia Banku Spółdzielczego w Głowaczowie sięga roku 1910, kiedy to z inicjatywy miejscowego proboszcza, księdza Wiktoryna Budziszewskiego powstało Towarzystwo Pożyczkowo- Oszczędnościowe. Zostało powołane do życia 22 maja 1910 roku. na podstawie zezwolenia prezesa Radomskiego Gubernialnego Komitetu ds. Drobnego Kredytu. Celem towarzystwa było materialne i moralne wspieranie swoich członków. Towarzystwo przyjmowało wkłady oszczędnościowe od każdego chętnego bez względu na to, czy był, czy nie był jego członkiem. Wysokość stopy procentowej ustalało Walne Zebranie. Drugim ważnym zadaniem Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego było udzielanie tzw. „ zdrowego kredytu ” czyli takiego, który przekazany był w dobre ręce, użyty na dobry cel oraz był tani i dogodny. Tak więc kredyt mógł otrzymać ktoś znany i z rzetelności, ktoś zapobiegliwy i gospodarny.

1914
1914

W latach pierwszej wojny światowej Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe zwane Kasą mieściło się już w nowo wybudowanym piętrowym budynku, zlokalizowanym przy rynku w Głowaczowie. Pierwszy Zarząd Towarzystwa Pożyczkowo- Oszczędnościowego stanowili ks. Wiktoryn Budziszewski – jako prezes, Antoni Madejski – rachmistrz, Piotr Kański – skarbnik (ojciec Edwarda Kańskiego, prezesa CZSOP Warszawa)

1922
1922

W dniu 12 lutego 1922 r. następuje zmiana nazwy Towarzystwa na Kasę Spółdzielczą „Rolnik” z odpowiedzialnością nieograniczoną. Przyjęto nowy statut. Postanowiono też przystąpić do Związku Rewizyjnego Polskich Spółdzielni Rolniczych w Warszawie.

1930
1930

W roku 1930 następuje kolejna zmiana nazwy placówki na Kasę Stefczyka w Głowaczowie.

1939
1939

W latach 1925 – 1939 Kasa Stefczyka w Głowaczowie była najsilniejsza finansową placówką kredytową ze wszystkich kas w powiecie kozienickim.

1939-1945
1939-1945

Czas wojny spowodował, że z zasobnej i dobrze spełniającej swe zadania Kasy pozostała tylko nazwa, gdyż cały majątek ruchomy, akta i dowody oraz okazały dom uległ całkowitemu zniszczeniu.

1945
1945

Formalnie wznowiono działalność Kasy w dniu 12 października 1945 r.

1950
1950

W latach 1950-1956 placówka funkcjonowała pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza, podporządkowana – podobnie jak inne tego rodzaju placówki w kraju Bankowi Rolnemu.

1956
1956

W październiku 1956 r. GKS przyjęła nową nazwę- Kasa Spółdzielcza w Głowaczowie. Nowy okres obejmował działalność do roku 1962. osiągnięto wtedy wyraźny wzrost w gromadzeniu oszczędności, co pozwoliło rozwijać samodzielną działalność kredytową w oparciu o własne środki. Rozszerzono świadczone usługi bankowe dla instytucji i organizacji gminnych.

1962
1962

W 1962 r. Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy w Głowaczowie.

Doświadczenie

Od czasu powstania Towarzystwa minęło 100 lat. Bank Spółdzielczy w Głowaczowie ze wszystkich kryzysów i załamań gospodarczych wyszedł obroną ręką gdyż miał znaczne rezerwy pieniężne, własne nieruchomości oraz był dobrze zarządzany.

Wsparcie

Dzisiaj Bank Spółdzielczy w Głowaczowie jako Bank lokalny jest sprzymierzeńcem i partnerem gminnych samorządów, miejscowych przedsiębiorców i ludności w realizacji ich planów i przedsięwzięć oraz gospodarowaniu środkami finansowymi przez nich zgromadzonymi. Dobrze znane są nam realia ekonomiczne i społeczne klientów z terenu działania.

O Banku