Komunikaty zarządu banku

  1. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021r. pobierz
  2. Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu pobierz
  3. Polityka Ładu Korporacyjnego pobierz
  4. Ocena Ładu Korporacyjnego pobierz
  5. Struktura Organizacyjna Banku pobierz
  6. Informacje ujawniane dotyczące adekwatności kapitałowej pobierz
  7. Integracja Banku Spółdzielczego w Głowaczowie pobierz

Komunikaty zarządu banku