Skład obecnego zarządu

  • Magdalena Pawińska – PO / Prezes Zarządu
  • Anna Kołodziejczyk – Wiceprezes Zarządu Główny Księgowy
  • Małgorzata Rybak – Członek Zarządu

Skład obecnego zarządu