Skład obecnej rady nadzorczej

  • Mirosław Górka – Przewodniczący Rady
  • Marianna Bolek - Sekretarz
  • Bożena Pisarek – Członek
  • Stanisław Gawroński – Członek
  • Arkadiusz Czarnecki – Członek
  • Elżbieta Podymniak - Członek

Skład obecnej rady nadzorczej