aktualności

Szanowni Klienci!  

Informujemy, w związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 w naszym Banku wdrożyliśmy mechanizmy umożliwiające zawieszenie spłaty kredytów (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.  

Opcja zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich trudną sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.  

W celu uzyskania informacji na temat zasad zawieszenia spłat kredytów oraz możliwości złożenia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 

Centrala Banku w Głowaczowie:
 48 623 10 02

bądź mailowy: centrala@bsglowaczow.sgb.pl