aktualności

BANK SPÓŁDZIELCZY

W GŁOWACZOWIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głowaczowie zaprasza na dodatkowe Zebranie Grup Członkowskich Banku które odbędzie się 20.06.2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Banku ul. Bankowa 1, 26-903 Głowaczów.

Agenda zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Omówienie spraw i uchwał, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w 2022 roku w tym także  dotyczących procesu łączeniowego.
  3.  Dyskusja i odpowiedzi na wszystkie pytania.
  4. Zamknięcie obrad.

                                                                     Zarząd

                                                        Banku Spółdzielczego

                                                            W Głowaczowie